Od 2006 roku
zajmujemy się
produkcją
energii elektrycznej.

Produkujemy
energię elektryczną,
posiadamy farmę wiatrową,
wdrażamy nowe projekty.