Produkcja energii elektrycznej

Od 2006 roku zajmujemy się produkcją energii elektrycznej.

Produkujemy
energię elektryczną,
posiadamy farmę wiatrową,
wdrażamy nowe projekty.